Bijbelvoorwerpen op schaal gemaakt

De troon van Salomo

De troon van Salomo. (1 koningen 10 vers:18)

Op elk van de zes treden van de troon stonden 2 leeuwen.

En links en rechts van het zit gedeelte ook 2 leeuwen totaal dus 14 leeuwen.

 

18 Nog maakte de koning een groten elpenbenen troon, en hij overtoog denzelven met dicht goud.
19 Deze troon had zes trappen, en het hoofd van den troon was van achteren rond, en aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe, en twee leeuwen stonden bij die leuningen.
20 En twaalf leeuwen stonden daar op de zes trappen aan beide zijden, desgelijks is in geen koninkrijken gemaakt geweest.
Volg ons op Facebook