Bijbelvoorwerpen op schaal gemaakt

Bijbelplaten 2

Bij Gods altaar in Gods Voorhof Joachim

Plaat 1: Bij Gods Altaar

Plaat 2: In Gods Voorhof

Plaat 3: Jojachim en de Profetische Rol

Volg ons op Facebook