Bijbelminiaturen

Bijbelvoorwerpen op schaal gemaakt

Bijbelminiaturen in De Brug

Zondag 5 maart is er in De Brug een themadienst geweest over een interessant onderwerp.

Paul Rebel heeft een aantal tafels met bijbelminiaturen opgesteld. De miniaturen hebben allemaal te maken met het verhaal van God met het volk Israël. Ieder voorwerp heeft een eigen betekenis in de tijd van de bijbel mb.t. het volk Israël. Daar blijft het niet bij. Ieder voorwerp heeft ook een diepere betekenis die verwijst naar Jezus, de zoon van God.

Bron:  De Brug Huizen maandbrief maart

 

 

PCOB bijeenkomst

Lezing op de PCOB bijeenkomst in de “Grote Waaier” van Voor Anker.

PCOB-bijeenkomst

Waskarren

10 waskarren.
Schaal 1:50

waskarren1 waskarren2  waskarren4 waskarren5 waskarren3

 

Bijbelplaten 2

Bij Gods altaar in Gods Voorhof Joachim

Plaat 1: Bij Gods Altaar

Plaat 2: In Gods Voorhof

Plaat 3: Jojachim en de Profetische Rol

De Gouden Kandelaar


 

 

De gouden kandelaar op ware grootte.

Ook wel de 7-armige kandelaar genoemd.

De versiering is amandelbloesem en stond symbool voor een nieuwe tijd!
Het voorjaar.

En behoort tot de vier gouden voorwerpen uit de tabernakel.

De gegoten zee

De gegoten Zee. (1 koningen 7 vers:23)

Ruim 72.000. liter water kon in deze Zee.

De gegoten Zee stond voor de tempel van Salomo en ruste op 12 runderen.

 

 

23 Verder maakte hij de gegotene zee; van tien ellen was zij van haar enen rand tot haar anderen rand, rondom rond, en van vijf ellen in haar hoogte, en een meetsnoer van dertig ellen omving ze rondom.

De troon van Salomo

De troon van Salomo. (1 koningen 10 vers:18)

Op elk van de zes treden van de troon stonden 2 leeuwen.

En links en rechts van het zit gedeelte ook 2 leeuwen totaal dus 14 leeuwen.

 

18 Nog maakte de koning een groten elpenbenen troon, en hij overtoog denzelven met dicht goud.
19 Deze troon had zes trappen, en het hoofd van den troon was van achteren rond, en aan beide zijden waren leuningen tot de zitplaats toe, en twee leeuwen stonden bij die leuningen.
20 En twaalf leeuwen stonden daar op de zes trappen aan beide zijden, desgelijks is in geen koninkrijken gemaakt geweest.

Het huis van het woud van Libanon

Het Woud van de Libanon ( 1 koningen 7 vers: 2)

Dit huis behoorde bij het paleizen complex van Salomo.

En ruste op louter cederen zuilen, en had 3 verdiepingen met elk 15 kamers.

De kamers hadden alleen uitzicht op de open binnenhof.

Aan de binnenwanden had Salomo de 300 gouden schilden van zijn lijfwacht opgehangen.

 

2 Hij bouwde ook het huis des wouds van Libanon, van honderd ellen in zijn lengte, en vijftig ellen in zijn breedte, en dertig ellen in zijn hoogte, op vier rijen van cederen pilaren, en cederen balken op de pilaren.

Het laatste nachtgezicht van Zacharia

 

 

Profeet Zacharia krijgt in één nacht 8 nachtgezichten. Nachtgezichten zijn niet zozeer dromen maar meer kleine filmpjes die voor zijn ogen zijn afgedraaid. Daarom kon hij de nachtgezichten de volgende dag weer precies navertellen. Zacharia heeft ze opgeschreven.

 

Bijbelplaten

 

 

 

Plaat 1: Simson vertelt aan zijn vrouw Delila over zijn Nazireeërschap. Richteren 16

Plaat 2: Simson op weg naar zijn huwelijk met een filistijnse vrouw. Richteren 14.

Plaat 3: Prins Absalom

Plaat 4: manna in de woestijn

Plaat 5: een priester een reukofferaltaar en een hogepriester.

Plaat 6: de tabernakel (is tentwoning) in het legerkamp van het volk Israel.

Plaat 7: de tabernakel binnenkant

Plaat 8: de tabernakel buitenkant

Volg ons op Facebook